Energieffektivisering för kommersiella lokaler

Smarta lösningar för smarta fastighetsägare, med hjälp av smart automation kan vi hjälpa er att spara pengar på driften samtidigt som ni förbättrar inomhusklimatet och höjer värdet på er fastighet.

Samspel

Vi ordnar samspelet mellan de tekniska installationerna, för om inte utrustningen i er fastighet samspelar så spelar det ingen roll hur fin värmepump eller hur ny och effektiv ventilationsanläggning man har installerat. En väl fungerande fastighet är i behov av en väl fungerande styrning.

EU:s Klimatmål

Klarar du EU:s klimatmål? De särskilda målen för 2020 är 20 procent mindre växthusgasutsläpp, 20 procent förnybar energi och 20 procent högre energieffektivitet.

Folket

Ett dåligt inomhusklimat har stor påverkan på vår trivsel och välbefinnande. Undersökningar visar att dåligt inomhusklimat har en negativ effekt med 5-10% på vår prestationsförmåga. Med hjälp av smarta sensorer kan vi ventilera mycket – men bara när det behövs. Exempelvis CO2 nivån som berättar för oss om det ventileras i tillräcklig mängd i förhållande till antalet människor i lokalen. Om du utsätts för mycket höga CO2 nivåer kan det ge negativa hälsoaspekter.

Ekonomin

Ekonomin kommer av sig själv, det gäller bara att komma igång. Kan du spara pengar på driftkostnaden så frigörs kapital till ytterligare energibesparande åtgärder. Få bollen i rullning idag!

Tekniken

Vi står för tekniken, Webbaserad drift och övervakning via vårt system webscada.se kombineras med smarta sensorer och kommunicerande bussar mellan ventilation och värmesystem i era fastigheter. Via vårt system kan vi få ut information om driftstatus, ställa in önskade värden, ställa tidkanaler samt hämta ut mätdata från givare och energimätare, allt för att få bästa möjliga kontroll på drift, ekonomi & inomhusklimat.Mer Teknik ? —>>>