Miljö

Vi ska inom vår verksamhet genomföra och utveckla våra arbeten/tjänster så att relevanta miljöaspekter alltid hanteras på ett seriöst och kompetent sätt.
Vi bedriver verksamhet i samförstånd med de miljökrav, lagar och förordningar som är relaterade till verksamheten.
Miljöfrågor skall vara en naturlig del och beaktas vid löpande utveckling av vår teknik genom att:

– ställa relevanta miljökrav vid inköp av varor

– hantera vårt avfall på bästa sätt

– minimera materialspill och energiåtgång i vår produktion

– som absoluta minimikrav skall vi alltid efterleva gällande lagar och förordningar

Kvalitet

Det är vår målsättning att tillgodose våra kunders behov i varje enskilt objekt.
Våra kunder ska kunna lita på att leverans sker i rätt tid och med rätt kvalitet samt att objektet i övrigt är felfritt vid övertagandet.
Detta åstadkommer vi genom att:

– uppfylla våra överenskommelser

– skapa långsiktiga relationer med våra kunder och leverantörer

– hålla hög servicegrad

– hålla hög och jämn kvalitet på våra produkter och tjänster

– vara flexibla och anpassa oss efter kundens behov

Samtidigt ska vi alltid upprätthålla en god image för vårt företag och arbeta med ständiga förbättringar