Så du är teknik intresserad?

Va kul, du är inte ensam!

Certifierad Regin integratör
Mit Automation AB ingår i Regins nätverk med certifierade integratörer vilket innebär att vi kan erbjuda hela Regins produktsortiment. Regin är en mycket komplett leverantör inom fastighetsautomation och tillhandahåller allt från temperaturgivare till friprogrammerbara DUC:ar och SCADA system. I erbjudandet ingår även utarbetade tjänster för energieffektivisering och fastighetsuppföljning, koppling mot hotellbokningssystem, OPC mm. Läs mer på regincontrols.com

Webportalen Webscada.se
WebScada.se är vår egna portal för allting vi kopplar upp, här når du snabbt och enkelt ditt system från vilken dator som helst. här kan du se status på hela systemet, du kan ta ut historiska loggar, här finns larmhantering, du kan få driftlarm distribuerade som mail, SMS, minicall eller via det fasta telenätet.

Styrsystem skills….
Med vår långa erfarenhet från Industriautomation så har vi heller inget emot att bygga styrsystem baserade på PLC, ni kanske redan har ett föredraget system på fabriken som servicepersonalen är bekant med, ni kanske redan har ett SCADA system i produktionen? Hör av er med era önskemål så tittar vi på en lösning som passar er!

Fabrikatsoberoende
Vi har inköpskanaler och kan leverera fastighetsautomations produkter av de flesta fabrikat.

Elkonstruktion
Vi startar alla våra projekt med en proffsig el-konstruktion enligt gällande standard med EL-Procad som ritverktyg. Det innebär att ni som kund får en mycket bra dokumentation på el & styr som levererats från oss.

Programmering
– DUC, PLC- och SCADA-system.
– Fläkt- och pumpstyrningar.
– Nätverk & Fältbussar.

Installation
Beroende på projektets karaktär så kan vi antingen göra hela eller delar av styr-installtionen eller så samarbetar vi med den El-entreprenör som finns på plats exempelvis vid ett nybygge eller större renoveringsprojekt.

Service
Service, förebyggande underhåll, funktionsprovning av styr&reglersystem kan vi utföra på de flesta förekommande fabrikat.
Då vi bekantat oss med er anläggning och ert behov så kan vi ge tips på energibesparande åtgärder – Det får ni på  köpet!

Apparatskåpstillverkning
Vi tillverkar våra apparatskåp på egen verkstad, då har vi kontroll på produktionen och vet att vi kan leverera en bra slutprodukt till er som kund. Alla apparatskåp som lämnar vår verkstad är testade och CE-märkta.

<<< Tillbaka