Robotautomation

Vi bygger kundanpassad robotautomation.

Inom robotautomation erbjuder vi samtliga tjänster från behovsanalys till leverans. Väljer ni oss som leverantör så är vi med er från start till mål i ert projekt. Naturligtvis finns vi även där för er efter avslutat projekt.

Vårt åtagande kan omfatta hela eller utvalda delar av ert automationsprojekt, läs mer om detta här ->Länk

Vi samarbetar med ABB Robotics & Universal Robots som är välrenommerade robot tillverkare. På vår produktsida har vi listat de vanligaste robotmodellerna, men vi säljer och installerar hela deras sortiment av robotar och tillbehör.

Vi är även Svensk distributör för det danska företaget DanRobotics som tillverkar en kompakt standardiserad svetsrobotcell ”CompactWelder” baserad på ABB robot.

För att anpassa roboten till just er produktion så kan vi bygga upp er robotcell virtuellt för att  simulera robotens rörelser, kontrollera räckvidd och cykeltider etc. för detta använder vi Robotstudio.

Robotstudio

Världens mest använda verktyg för offline-programmering av robotar

Offline-programmering med robotsimulering är det bästa sättet att maximera avkastningen på din investering i robotsystem. Med ABB:s programvara för robotsimulering och offline-programmering, 
RobotStudio, kan man programmera en 3D-robot från kontorsdatorn – utan produktionsstopp.

RobotStudio innehåller verktyg som ökar robotsystemets lönsamhet, eftersom man kan utföra uppgifter som utbildning, programmering och optimering utan att störa produktionen med hjälp av robotsimulering av en 3D-robot. Detta ger många fördelar, som riskminskning, snabbare igångkörning, kortare ställtider och högre produktivitet.

RobotStudio är uppbyggd kring ABB VirtualController, en exakt kopia av den riktiga programvaran som är installerad i roboten ute i produktionen. Detta gör att vi kan köra mycket realistiska simuleringar av en 3D-robot med riktiga robotprogram och konfigurationsfiler som är identiska med dem som används på verkstadsgolvet.

Vill du veta med om hur du kan öka din effektivitet med hjälp av robotsimulering, kontakta oss!