Vi har tillsammans med företaget Labrum AB byggt 18st klimatkammare med överordnat SCADA system åt Stockholmsuniversitet – Institutionen för ekologi, miljö och botanik (EMB)

Den nybyggda universitetsbyggnaden

Den nybyggda universitetsbyggnaden