Marknadsledande inom Taksäkerhet.

Mit Automation AB har i ett antal projekt medverkat till att utveckla och rationalisera produktionsmetoderna för tillverkning av taksäkerhetsprodukter, såsom…

Pulverlackeringsanläggning:
Huvudsyftet för projektet var att öka driftsäkerheten samt att få en jämnare effektfördelning mellan de ingående styrskåpen. Dessutom behövdes en bättre larmhantering och ett tydligare operatörsgränssnitt.

Vårt åtagande:
Projektering, konstruktion, tillverkning, installation av nytt huvudstyrskåp inkl. nytt styrsystem.
Implementering av externa I/O moduler för kommunikation med styrsystemet via DeviceNet.
Ombyggnation av el-/manöverskåp för Lackboxar, Tribomatic och Ventilation.
Omprogrammering och konfigurering av överordnat SCADA-system.
PLC-programmering & idrifttagning av anläggningen.
Det nya styrsystemet kommunicerar med ytterligare 2 styrsystem och anläggningen omfattar totalt 440 I/O-signaler.

”Rivningen av det gamla, samt installation och idrifttagning av det nya systemet var en utmaning då övergången fick lov att ske på väldigt kort tid vid produktionsstoppet över julhelgerna. Vi lyckades med åtagandet och anläggningen har därefter gått i 2-skift utan driftstörningar.”

 

Bockmaskin för Taksteg:
Huvudsyftet för projektet var att öka person- och driftsäkerheten samt att få ett bättre operatörsgränssnitt med tydlig larmhantering. I samband med ombyggnaden ville man också ersätta ett par pneumatiska rörelser med hydrauliska, för att uppnå högre presskraft vid nitning och stansning.

Vårt åtagande:
Projektering, konstruktion, tillverkning, installation av nytt styrsystem/-skåp samt nytt operatörsgränssnitt.
Utbyte/uppgradering av delar av pneumatiksystemet.
Programmering & idrifttagning.

 

Fortlöpande arbeten:
• Service & underhåll.
• Riskanalyser & CE-märkning.
• Uppgraderingar av maskiner för personsäkerhet.
• Ombyggnad & anpassning av maskiner.

www.cwlundberg.se