Industri

Vi tar fram helhetslösningar inom Industriautomation, från idé till färdig anläggning.

Vid utveckling av en ny automationslösning vare sig det gäller ett styrsystemsutbyte, maskinsäkerhetsuppdatering, specialmaskin eller robotcell så lägger vi stor vikt vid ett personligt och nära samarbete med kunden för att kunna leverera en utrustning som uppfyller de önskemål som finns vad gäller prestanda, säkerhet och handhavande.
Vi har kvalificerad kompetens med lång erfarenhet inom elektrisk och mekanisk konstruktion samt programmering och automatisering.

Vi kan även hjälpa till med var del för sig, såsom:
CAD konstruktion
El & Mek. Enligt gällande standard med EL-Procad & IronCad som ritverktyg.
Programmering
– PLC, HMI och SCADA system.
– Motion med EL-Servo eller frekvensomvandlare.
– Visionsystem.
– Robot.
– Nätverk & Fältbussar.
Maskinsäkerhet
Maskinsäkerhet/CE-märkning
Vi hjälper er med:
– Dokumentation och tolkningar av standarder och föreskrifter.
– Riskanalys.
– Uppdatering eller granskning av dokumentation.
– Att utföra åtgärder eller lämna åtgärdsförslag.
– Programmering säkerhets-PLC.
Installation och service
Vi utför de flesta typer av installationer inom automation, styr och regler. Alltifrån installation av egentillverkade styrskåp till ombyggnationer och anpassningar av befintliga system, både inom el och pneumatik.
Vi utför även förebyggande underhåll och akut felavhjälpning.
Apparatskåpstillverkning
Framtagning av apparatskåp till våra egna konstruktioner eller efter kundens önskemål.
Montage av apparatskåp sker på egen verkstad.